Maratoni igeolvasás

Isten kegyelméből remélhetőleg új tradicióba kezdett gyülekezetünk. Nagyhetünket különleges kezdeményezéssel indítottuk el.

2024 március 22-én 16:00 órától másnap 10:00 óráig tartó 18 órás folyamatos Biblia-, illetve Igeolvasással vágtunk bele Nagyheti alkalmaink sorozatába.

 

"Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. " 
Lukács 4,16

 

Az élő Ige évében és jegyében gondoltunk egy merészet: maratoni igeolvasást tartottunk, amelyre minden korosztályból érkeztek jelentkezők a gyülekezetből: gyerekek, felnőttek, fiatalok és idősebbek egyaránt.
Március 22-én 16 órától kinyílt a Biblia és Márk evangéliumától kezdtük az olvasást, mely másnap délelőtt 10 óráig tartott. Sorra került Márk evangéliuma, 1 Mózes 37-50, Ruth, Jónás, Lukács evangéliuma, Az apostolok cselekedetei, János evangéliuma, János első, második és harmadik levele, Pál levelei: Thesszalonikaiakhoz I-II, Galatákhoz, Korinthusiakhoz I-II, Filippibeliekhez, Filemonhoz, Rómabeliekhez, Kolossébeliekhez, Efézusbeliekhez, Timótheushoz I-II, Tituszhoz, Zsidókhoz írt levél, ...

Az egymást váltó résztvevők és hallgatók számára nagyszerű lehetőség volt ez a megérkezésre, kapcsolódásra, csendre, igehallgatásra és közösségben lenni az Igével, Istennel. 

Köszönjük a szervezést és a tea, süti bekészítést!