Tisztségviselőink

Lelkipásztorok

Csoma Áronné Szép Mónika
Csoma Áron

Presbitérium:

Presbiterek:

Csízi István főgondnok
Tóth Tamás gondnok
Bencsikné Tóth Magdolna
Borza György
Csízi Katalin
Gyarmati Ágnes
Hegyi Julianna
Kokas Márton
Széles Sándor
Tóth Tamásné
Dr. Veres Lajos
Vég Marianna

Pót-Presbiterek:

Bán László
Gyarmati Nándor
Győri Imréné
Szabó Márta