Tálentum

Tálenum 2011 december

"Dicsőség a magasságban Istennek,

és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat"

(Lukács 2,14)

Letöltés: X. évfolyam - 2011. V. szám, tél

X. évfolyam - 2011. IV. okt. presbiterválasztási különszám

A Tálentum különkiadását presbiter jelöltjeink bemutatására
szenteljük, azzal a céllal, hogy jobban megismerje
õket a gyülekezet. November 13-án, az istentisztelet
végén egyházközségi közgyûléssé alakul a
gyülekezet, a választásra jogosultak (akik igehallgató
és úrvacsorával élõ tagjai a gyülekezetnek, fizetik az
egyházfenntartói járulékot és benne vannak a
választói névjegyzékben) fõgondnokot, gondnokot és
presbitereket választanak.


X. évfolyam - 2011. IV. okt. presbiterválasztási különszám

Tálentum 2011 tél

"...legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”

(1Kor 15,58)

Letöltés: X. évfolyam - 2011. I. tél

Tálentum 2010 ősz

"Itt van Istenetek!”

(Ézs 40/9)

Letöltés: IX. évfolyam - 2010. IV. õsz

Tálentum 2010 nyár

"Mert nem szégyellem az evangéliumot,

hiszen Isten ereje az, minden hívõnek üdvösségére...”

(1 Rom 1.16)

Letöltés: IX. évfolyam - 2010. III. nyár

Tálentum 2010 tavasz

"Amikor pedig eljött a pünkösd napja és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbõl, amely betöltötte az egész házat ahol ültek.

Mindnyájan megteltek Szentlélekkel...”

(Ap.csel 2,1-2,4/a)

Letöltés:IX. évfolyam - 2010. II. ápr.-máj.

Tálentum 2010 január - március

"Mit keresitek a holtak között az élőt?

Nincs itt, hanem feltámadt."

(Lukács 24 5-6)

Letöltés:IX. évfolyam - 2010. I. jan. - márc.

Tálentum 2009 november - december

"Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában

A jel pedig az lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."

(Lukács 2,11 - 2,12)

Letöltés:VIII. évfolyam - 2009. X. nov. - dec.

Tálentum 2009 október

"Az igaz ember pedig hitből fog élni"

(Róma 1,17)

Letöltés: VIII. évfolyam - 2009. IX. okt.

Tálentum 2009 nyár

Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá,, szent papsággá,

hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által

(1Pt. 2,5)

Letöltés:VIII. évfolyam - 2009. VI -VIII. nyár